Brak księgi wieczystej – czy to się opłaca?

Księga wieczysta to dokument, który przedstawia  sytuację prawną lokalu. Czasami zdarza się, że mieszkanie, które chcemy kupić jej nie posiada. Nie ma wymogu posiadania księgi wieczystej, więc część właścicieli jej nie zakłada. Nabycie nieruchomości bez księgi wieczystej pozbawia nabywcę ochrony związanej z tym, że osoba wpisana jako właściciel w dziale drugim KW jest rzeczywistym właścicielem nieruchomości oraz  rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, czyli zasady mówiącej że w razie rozbieżności pomiędzy rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości a ujawnionym w KW, treść KW rozstrzyga na korzyść nabywcy.

Print Friendly, PDF & Email