Ceny mieszkań w Łodzi o ponad 100 procent niższe niż w Warszawie

Nawet w centralnych lokalizacjach Łodzi ceny mieszkań są niskie i nie odbiegają od średniej. Łódź to „najtańsze” pod względem cen nieruchomości duże miasto Polski. Stawki za mieszkania są tu nawet o ponad 100 procent niższe niż w Warszawie. Niestety wpływ na taki stan rzeczy ma prawdopodobnie negatywne postrzeganie Łodzi, jako miasta do życia i pracy.

Porównaliśmy średnie cen transakcyjnych mieszkań z rynku pierwotnego między Łodzią a pozostałymi miastami powyżej 500 tys. mieszkańców (w przypadku Gdańska uśredniliśmy wyniki z Gdynią).
Efekt? Cenowo Łódź pozostaje wyraźnie w tyle. Oczywiście, teoretycznie to dobra wiadomość dla kupujących tam mieszkania, ale w praktyce tak wielka dysproporcja świadczy o słabości popytu na tamtejszym rynku, co z kolei znamionuje szersze problemy o charakterze społecznym.

Średnie ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Łodzi to 4461 zł/ mkw., na rynku wtórnym zaledwie 3361 zł.

Dla porównania; mieszkania z rynku pierwotnego w Warszawie  (7646 zł/ mkw.) okazują się aż o 64 proc. droższe od łódzkich, a te z rynku wtórnego (7053/ mkw.) aż o 110 proc.! W Krakowie mieszkania nowe są w porównaniu do Łodzi droższe o 33 procent, a z rynku wtórnego (5930/ mkw.) kosztują przeciętnie o 76 procent więcej. W przypadku Gdańska/Gdyni, Poznania i Wrocławia mieszkania na rynku pierwotnym są droższe od tych w Łodzi o niecałe 28 procent. Na rynku wtórnym różnica wynosi już jednak około 49 – 50 procent.

Bardzo niskie ceny mieszkań – jak na duże miasta – to efekt m.in. problemów demograficznych i na rynku pracy. Bezrobocie w Łodzi okazuje się o ponad 100 procent wyższe niż we Wrocławiu, Warszawie czy Poznaniu.

Z kolei – jeśli chodzi o demografię – tu również wszelkie badania wskazują na głęboki kryzys, jaki dotyka Łódź. Z opracowania „Depopulacja dużych miast w Polsce” (dr hab. Piotr Szukalski,  Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego), wynika, że  to miasto straciło najwięcej mieszkańców spośród wszystkich dużych miast Polski. W ostatnich 20 latach ubyło niemal 112 tys. mieszkańców – głównie ze względu na liczbę zgonów w stosunku do liczby urodzeń, ale także (w mniejszym stopniu) ze względu na migracje.

Obecnie na rynku wtórnym mieszkania w Łodzi niewiele różnią się cenowo, niezależnie od lokalizacji (co również świadczy o słabości rynku). W ścisłym centrum ceny nie odbiegają od średniej, z reguły kształtując się na poziomie 3500 – 3600 zł/ mkw. na rynku wtórnym.

Nieco lepiej się przedstawia sytuacja na rynku pierwotnym. Szansą na rozkręcenie koniunktury może być program MDM, który w Łodzi cieszy się popularnością ze względu na wysoki limit ceny metra kwadratowego (4700 zł) w porównaniu do cen średnich.

Marcin Moneta. Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email