Jak nie płacić podatku od zysku z wynajmowanego mieszkania?

Osoby, które kupiły mieszkanie używane przez minimum 5 lat i poniosły spore nakłady na ulepszenie lokalu (min. 30% ceny zakupu),mogą zastosować przyspieszona amortyzację.

Oznacza to, że ustalona przez nich stawka może być wyższa niż 1,5%, ale nie większa niż 10%. Przy ustalaniu przyspieszonej stawki amortyzacji inwestorzy powinni  dokonać dokładnej kalkulacji. Raz zamortyzowany w pełni środek trwały nie pozwoli optymalizować wysokości podatku płaconego w przyszłości.

Print Friendly, PDF & Email