Jak ustanowić pełnomocnika sprzedaży nieruchomości?

Pełnomocnik może pomóc ci przeprowadzić ważne operacje dotyczące twoich nieruchomości, jeśli z jakichś powodów sam nie możesz tego zrobić. Musisz jednak pamiętać, że pełnomocnictwo powinno być zawarte w określonej formie, liczy się także jego zakres.
Pełnomocnik to osoba, która występuje w imieniu mocodawcy. Operacje przeprowadzone przez pełnomocnika są prawnie obowiązujące. Nawet jeśli dana osoba była fałszywym pełnomocnikiem, czy też powołanym niezgodnie z prawem nie przesądza to automatycznie o nieważności danej transakcji. Dlatego dobrze jest sprawdzić uprawnienia osoby, która występuje jako pełnomocnik.

Przede wszystkim musi mieć ona zdolność do czynności prawnych, po drugie dokument pełnomocnictwa musi mieć formę adekwatną do formy transakcji, jakiej pełnomocnictwo dotyczy. Tak więc pełnomocnictwo sprzedaży nieruchomości musi być ustanowione w formie aktu notarialnego, bo taką też formę ma umowa sprzedaży.
Wyróżniamy trzy rodzaje pełnomocnictw. W zależność od operacji, którą będziemy chcieli przeprowadzić, będziemy musieli skorzystać z któregoś z nich.

Wynajem mieszkania i zarząd
Jeśli zależy nam na ustanowieniu pełnomocnika, która będzie monitorować na bieżąco nasze sprawy związane z nieruchomościami, mamy do wyboru dwa rodzaje pełnomocnictw – rodzajowe i ogólne.
To drugie – co do zasady – obejmuje jedynie zwykły zarząd nad przedmiotem pełnomocnictwa. Drugie natomiast daje prawo do przeprowadzania konkretnych operacji. Ponieważ pojęcie zwykłego zarządu nie jest precyzyjnie określone , użycie którejś z tych form pełnomocnictwa nie do końca jest jasne. Przyjmuje się, że jeśli zależy nam na osobie, która będzie np. tylko doglądać naszego mieszkania, przeprowadzać drobne naprawy itp. – to wystarczy pełnomocnictwo ogólne.

Jeśli natomiast miałby być to ktoś zarządzający mieszkaniami, kto będzie je wynajmował, pobierał czynsze itp. wtedy konieczne jest pełnomocnictwo rodzajowe, z określeniem czynności, które obejmuje. W praktyce jednak i w części orzecznictwa spotyka się przyzwolenie na używanie pełnomocnictwa ogólnego w szerszym zakresie, a więc obejmującego także transakcje związane z wynajmem. W ostateczności – w razie kontrowersji o wszystkim przesądza zgoda mocodawcy.

Sprzedaż mieszkania
Ustanowienie pełnomocnika, który zajmie się sprzedażą naszego mieszkania, wymaga pełnomocnictwa szczególnego i – jak już wspomnieliśmy – formy aktu notarialnego.
Pełnomocnictwo szczególne powinno jak najbardziej precyzyjnie określać zakres, tryb przeprowadzenia transakcji itp., by uniknąć dowolności interpretacyjnych. Chodzi o czas trwania pełnomocnictwa, minimalną kwotę sprzedaży, formę płatności, numer konta bankowego itp.

Na tej samej zasadzie należy ustanowić pełnomocnictwo szczególne do przeprowadzenia jednej transakcji wynajmu nieruchomości. W tym przypadku jednak nie musi mieć ono formy notarialnej, bowiem umowa najmu takiej nie ma.

Odwołanie pełnomocnictwa
Samoczynnie wygasa ono po terminie określonym, w przypadku przeprowadzenia transakcji lub śmierci mocodawcy. Mocodawca może też w każdym momencie je odwołać. Odwołanie pełnomocnictwa nie wymaga żadnej szczególnej formy prawnej, nawet w przypadku gdy zostało ono zawarte w formie aktu notarialnego, może zostać przeprowadzone zwykłym pismem. Co ważne – należy koniecznie domagać się od pełnomocnika, zwrotu dokumentu pełnomocnictwa, po jego wygaśnięciu. Inaczej – jeśli jest to osoba nieuczciwa – może ona wykorzystywać go do przeprowadzania dalszych czynności prawnych.

Teresa Michniak
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email