Kiedy kara za nielegalne użytkowanie mieszkania?

Prawo budowlane przewiduje nałożenie kary pieniężnej za przystąpienie do użytkowania budynku przed zakończeniem procesu budowlanego.
Organy nadzoru budowlanego mają obowiązek nałożyć karę w razie nielegalnego przystąpienia do użytkowania lokalu.
Wysokość kary jest ściśle określona w Prawie budowlanym .
Obowiązkiem organu nadzoru budowlanego, jest ustalenie daty przystąpienia do samowolnego użytkowania obiektu budowlanego. Kara ulega przedawnieniu po okresie 5 lat.

Print Friendly, PDF & Email