Dalsza informatyzacja ksiąg wieczystych

Przedstawiony projekt informatyzacji ksiąg wieczystych  zakłada , że wnioski  o wpis do księgi wieczystej będą składane drogą internetową. Przepis ten będzie obowiązywał notariuszy, komorników sądowych oraz naczelników urzędów skarbowych.

Resort sprawiedliwości, który przygotował tą propozycję liczy na to, że wprowadzone zmiany pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami utrudniając  na przykład sprzedaż tego samego mieszkania.

Dzięki szybkiemu zamieszczeniu informacji w systemie informatycznym zabezpieczony zostanie interes nabywców.

 

 

Print Friendly, PDF & Email